SUSTIN INTRODUCEREA GRAMATICII LA LICEU

În contextul actual, se discută mult despre schimbările care
se impun sau se propun în școala românească. Este poate
acesta un prilej bun de a susţine că, pentru formarea elevilor,
a viitorului şi a culturii lor, e necesară şi o continuare a studierii
gramaticii în liceu – în special, a gramaticii normative –, alături
de alte componente ale limbii (lexic și semantică, fonetică,
stilistică). Această necesitate s-a afirmat şi până acum, dar
vocea susţinătorilor încă nu a fost ascultată. Până în clasa
a VIII-a, se conturează domeniul gramaticii, introducându-se
conceptele fundamentale şi regulile sale, iar acestea ar trebui
îmbogățite, rafinate, precizate în anii următori. În cadrul
modulului „Limbă și comunicare” din clasele liceale sunt reluate
unele elemente de gramatică, dar ele sunt prezentate destul de
sumar în manuale și sunt insuficiente pentru aprofundarea
domeniului. Manualele insistă mai ales asupra analizei stilistice,
asupra lexicului și a semanticii (adică asupra aspectelor care se
cer la examenul de bacalaureat). Cel mult, cunoştinţele de
gramatică pot fi aprofundate prin introducerea unui curs opțional,
dar numai dacă liceul respectiv decide acest lucru, dacă sunt cereri
din partea elevilor şi dacă profesorii acceptă să țină un asemenea
curs. Puţini elevi beneficiază de o astfel de pregătire. În general, se
spune că gramatică în liceu nu se mai face. Utilitatea gramaticii și
nevoia de mai multă gramatică în școală, chiar şi după terminarea
ciclului gimnazial, se pot dovedi simplu, prin mai multe argumente.
● Cu siguranță, dacă s-ar face gramatică în liceu, numărul celor
care scriu cu un i în loc de doi sau trei i, al celor care – foarte mulţi –
spun care în loc de pe care când pronumele relativ e complement
direct, al celor care fac dezacorduri între subiect și predicat sau al
celor care nu ştiu unde să pună cratima ar scădea semnificativ.
Astfel de greșeli grave se întâlnesc atât de frecvent la examene,
pe Facebook, în SMS-uri, cereri, scrisori de intenție etc. Ne plângem
că se „urâţeşte” limba, ne îngrozim când citim lucrările unor elevi
la examenele de bacalaureat sau la admiterea la facultate (și ne mai
și amuzăm dându-le, în fiecare an, pe cele mai „originale” la televizor
sau în ziar), ne oripilăm când vedem greşeli peste tot. Dar ce putem
face ca să schimbăm situația? Se subînţelege că adâncirea
cunoştinţelor de gramatică în liceu este o soluţie.
Scrierea şi vorbirea corectă presupun cunoașterea și aplicarea
unor reguli gramaticale ale limbii române – care implică noțiuni
fundamentale (substantiv, adjectiv, pronume, subiect,
predicat etc.) – pe care elevul ajunge să le stăpânească învăţând
gramatică într-un mod sistematic, până la terminarea liceului.
Cunoștințele de gramatică a limbii materne reprezintă o parte din
cultura generală a fiecăruia. Felul cum te exprimi spune mult
despre educația ta, dar și despre respectul pe care îl ai față de tine,
față de ceilalți și chiar față de limba ta.
● Gramatica te învață să gândeşti clar, să te exprimi logic, să
ordonezi ideile și faptele comunicate într-o manieră coerentă
pentru că gramatica este expresie a gândirii logice.
● Cunoașterea noţiunilor cu care operează în general gramatica
este utilă pentru învățarea limbilor străine. Compararea limbii
străine pe care doreşti să ţi-o însuşeşti cu gramatica limbii tale
te ajută să îți dai seama de specificul fiecărei limbi. Dacă se
minimalizează rolul gramaticii în învățarea unei limbi străine,
elevul poate să ajungă să cunoască multe cuvinte și expresii
din limba respectivă, dar nu ajunge să facă acordul subiectului
cu predicatul, să utilizeze corect timpul verbal sau o formă
adjectivală ori pronominală etc. Pentru învățarea unei limbi
străine, e util deci ca elevul să aibă noțiuni fundamentale de
gramatică (mod, timp, persoană, număr, caz, articol etc.).
● Știm cu toții că la unele facultăți, cum sunt Facultatea de
Drept, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Academia de Poliție,
examenul de admitere include şi cunoştinţe de gramatică.
Pentru că în liceu nu se acordă suficientă atenţie gramaticii,
elevii sunt nevoiți să ia meditații. Dar, cum nu toți părinții își
permit să plătească meditaţiile copiilor, mulți elevi au șanse
reduse de a intra la o astfel de facultate, unde concurența este
mare. Reluarea materiei din gimnaziu nu este suficientă pentru
admiterea la facultate: subtilitățile de analiză incluse în grilele
care se dau la Drept nu sunt acoperite de manualele școlare
din clasele V–VIII, iar rezolvarea lor cere explicațiile suplimentare
ale unui profesor. Cunoștințele de gramatică a limbii materne
reprezintă o parte din cultura generală a fiecăruia. Felul cum te
exprimi spune mult despre educația ta, dar și despre respectul
pe care îl ai față de tine, față de ceilalți și chiar față de limba ta.
Poate că primul argument dintre cele expuse mai sus este cel
mai important pentru a susţine studierea gramaticii în liceu.
Suntem cu toţii de acord că şcoala are un rol esențial în formarea
deprinderilor de folosire corectă a limbii. Preocupări pentru
îmbunătățirea modului de exprimare există și în afara școlii și
sunt lăudabile asemenea inițiative. Astfel, poți să-ți îmbogățești
cunoştinţele de gramatică urmărind emisiuni de televiziune sau
de radio ori citind rubrici ale ziarelor. Ca să le facă atractive, cei
care le realizează – oameni de presă, absolvenți ai Facultăţii de
Litere adeseori, sau oameni interesați de exprimarea corectă și
care înțeleg că astfel de cunoştinţe sunt necesare – folosesc un
stil cât mai relaxat și mai glumeț. De curând, au apărut şi cântece
parodice pe teme de gramatică (cum este, de pildă, piesa cu
titlul „Ca și”). Mesajul transmis tinerilor într-o manieră glumeață
prin aceste cântece este că nu poți fi decât cool și sexy (cum
reiese din cântecul Gramatica e sexy) dacă știi gramatică și
vorbești corect. Mobilizarea din afara şcolii a început, iar acum e
nevoie de o mobilizare şi în interiorul şcolii pentru a i se acorda
gramaticii rolul cuvenit, dată fiind importanţa sa în formarea şi
educarea elevilor.

gramatica-gramatica

Sursa articol: Isabela Nedelcu – republica.ro === Link: https://republica.ro/sustin-introducerea-gramaticii-la-liceu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s